Placemaking wayfinding & signage


Editorial


Presenta projectes internacionals de placemaking (arquitectura urbana de disseny), wayfinding (orientació en l'espai) i signage (senyalització) on la gràfica visual i la creativitat en la seva execució són aspectes rellevants dins d'un projecte. L'atmosfera d'un lloc, té conseqüències en les nostres vides, per tant, és molt important la gràfica aplicada i el seu disseny. Un llenguatge clar i accessible ens ajuda a situar-nos i ha de tenir una interacció amb la senyalització, ja que l'objectiu és crear bons sistemes d'orientació.

Placemaking wayfinding & signage

Chinese version: PAGE ONE


Branding & Spaces Design

Next Project

See More