Green Packaging Solutions


Editorial


La responsabilitat i el compromís mundial, ens porta cada vegada més, a buscar solucions respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i no agressives amb un entorn cada vegada més susceptible als canvis.

Tots els sectors mostren interès pels envasos reciclables, ja sigui per que el producte és natural o ecològic i necessita reflectir a primera vista el seu esperit, o bé per que l'empresa vol mostrar el seu compromís mediambiental a través dels seus productes.

L'interès, que els dissenyadors mostren en aquest camp del packaging, ens ha permès trobar projectes realment interessants produïts en aquesta direcció.
green packaging solutions


Fashion

Next Project

See More