Ephemeral Architecture


Editorial


El significat que arriba l'arquitectura efímera en si per a la majoria, és una cosa temporal, la que desapareix un cop assoleix el seu objectiu. Segons aquesta definició el "efímer", consisteix en la desaparició material de l'arquitectura. No obstant això, l'efímer no té perquè consistir sempre en una desaparició material. Es construeix per desaparèixer, però és tal el seu simbolisme que acaba romanent en el temps.

Ephemeral Architecture


SHOES objects of desire

Next Project

See More