Collage


Editorial


Collage, tècnica artística que combina elements diversos en un tot, de vegades respira surrealisme, altres avantguarda, però sempre conté una amalgama d'intencions lliures de ser interpretades per l'observador. Originalitat i complexitat, serien els criteris més rellevants d'aquesta disciplina, on en la seva elaboració sorgeixen matisos impredictibles. Un joc d'imatges, on les proporcions i els personatges, prenen una altra dimensió, caràcter que emfatitza aquesta tècnica, on la conjugació d'elements busca creativament un objectiu o funció.

Collage


Design Made in Barcelona

Next Project

See More