Graphic Mallorca


Editorial


Per realitzar aquest treball, hem cregut convenient presentar el món que descriurem, usant els signes que es manegen en la representació pictòrica i tipográfica, per tal d'acostar-nos com sigui possible a l'enorme diversitat d'imatges que ofereix el paisatge Mediterrani. Amb el pas del temps, el panorama s'ha anat poblant de repertoris gràfics i pictòrics superposats a un miratge de carrers i paisatges, als vestigis d'un bon gust i una idiosincràsia que ja pertanyen al passat. Els rellotges solars que projecten la seva perfecta hora a les façanes i les làpides que acrediten la vida pretèrita de personatges il·lustres, són testimonis muts d'aquestes èpoques, alhora que assenyalen l'existència d'un peculiar univers circumdat per les aigües del Mediterrani. Constatarem, que també aquí cada època té el seu llenguatge i els seus propis continguts, que els senyals que configuren el patrimoni cultural tenen una semàntica inconfusible. No obstant això, aquestes imatges no indiquen on anar, sinó que encoratgen a l'observador a prendre consciència d'on està, perquè l'home és part inesborrable de l'entorn per on transita. Aquí hi ha les paraules escrites, els números marcats, un conjunt de símbols on el significat potser no havíem advertit.

Graphic Mallorca


Brand & Character

Next Project

See More